Programa d’Informació i Assessorament Financer

Informació del curs
Financera

Dirigit a: El Programa d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és un títol que habilita per a l’exercici professional com a informador i assessor en matèria d’inversions, d’acord amb la vigent normativa europea.
La CNMV va aprovar, en data 13 de setembre de 2018, la seva incorporació al Listado de Títulos y Certificaciones que cumplen las exigencias del apartado 8º de la Guía Tècnica 4/2017.

El Programa d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és un títol superior de postgrau especialitzat.

En conseqüència, per a poder accedir al Programa és necessari acreditar estar en possessió d’un títol acadèmic expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, o acreditar un títol d’un altre estat que faculti, en el país expedidor, per l’accés a ensenyaments de postgrau.
Nova data: Inici 11 d'octubre 2019. Fi 29 de maig 2020. Calendari 
Horari: Divendres tarda
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 154 hores 26 sessions 
Inscripcions:   La informació actualitzada sobre les convocatòries, i matrícula es pot obtenir a la Secretaria del Programa contactant per telèfon 93 317 06 86 o per mail piaf@isgac.cat o a la web de l'ISGAC
Preus:  A consultar
Coordinació:  El Coordinador Acadèmic del Programa d’Informació i Assessorament Financer de l’ISGAC és el Dr. Marc Giménez Bachmann, director del Màster Universitari en Gestoria Administrativa de la Universitat Abat Oliba.
Modalitat Semipresencial: El programa s'imparteix en modalitat docent semipresencial la totalitat dels continguts obligatoris determinats per la CNMV.
Aquests continguts comporten un total de 154 hores de classes que es desenvolupen en 26 sessions tutorials presencials.
Les sessions tutorials tenen lloc en divendres a la tarda, a la seu de l’ISGAC a Barcelona (Pl. Urquinaona 6).
L’alumnat de Lleida i de Girona pot seguir les sessions des de les respectives delegacions territorials del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
El calendari de les sessions el determina anualment la Coordinació del Programa i es fa públic a principis d’any.
Modalitat Virtual: El programa s’imparteix també en modalitat docent on-line a través de la plataforma docent de l’ISGAC.
La plataforma docent facilita a l’alumnat l’accés al material didàctic, als tests d’autoavaluació i als casos pràctics del Programa.
L’alumnat de la modalitat virtual disposa d’un servei de tutoria i seguiment dels seus estudis.
Avaluació del Programa: La Unitat d’Avaluació de l’ISGAC és la responsable de dissenyar i gestionar el procés d’avaluació del Programa, i els membres de la seva Comissió d’Avaluació són persones externes que no poden participar en la formació de l’ISGAC.
La prova consisteix en un primer exercici teòric i eliminatori en format test i un segon exercici constituït per dos casos pràctics.
La qualificació final d’Apte atorga el dret a l’expedició del títol professional habilitant.
Continguts:

1. Fonaments Bàsics de l’Economia i dels seus Instruments quantitatius
    -  Fonaments d’Economia Aplicada: elements de conjuntura econòmica 
    -  Fonaments de Matemàtica Financera i valoració d’actius 
 
2. Productes i Mercats Financers
    -  Productes d’inversió 
    -  Mercats de renda fixa i variable 
    -  Mercats de divises i derivats 
     
3. Règim Jurídic i Operatiu de l’Activitat Financera
    -  Directrius ESMA i MiFID2 
    -  Legislació Fiscal sobre l’activitat financera 
    -  Legislació sobre prevenció de Blanqueig de Capitals 
    -  Legislació sobre Abús de Mercat 
 
4. Planificació Financera, Fiscal i Gestió de Carteres
    -  Planificació financera: recopilació de dades, determinació d’objectius 
    -  Planificació financera: adequació del producte i desenvolupament del pla 
    -  Gestió de Risc 
    -  Teoria de Carteres 

Consulta el programa      Consulta el calendari 

Ponents

  1. Dr. Jordi Martí Pidelaserra Professor del Departament de Comptabilitat de la UB
  2. Dra. Mª del Carmen Gràcia Ramos Professora del Departament d’Empresa de la UB
  3. Dr. José María Tovillas Morán Professor del Departament de Dret Financer i Tributari de la UB
  4. Dr. David Rivero Leiva Professor del Departament d’Empresa de la UB

Amb la col·laboració de L'ISGAC

ISGAC


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved