Streaming. La nova normativa de la Protecció de Dades a les empreses.

Informació del curs
Altres

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 7 de maig de 2019
Horari: De 10 h a 12 h 
Lloc: Streaming
Durada: 2 hores
  L’any 2018 hi va haver un canvi important pel que fa referència a la normativa de protecció de dades amb l'entrada en vigor del Reglament Europeu 2016/679 (RGPD) i la reforma de la LOPD (nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Un dels principis més rellevants de la nova normativa és el d’'accountability' o responsabilitat pro activa que exigeix qualsevol responsable de tractament que apliqui correctament les obligacions establertes (legals, tècniques i organitzatives) i estigui en disposició de demostrar aquest compliment. Per tant, és important que a partir d'aquesta normativa nova, totes les empreses han de revisar i adaptar els protocols interns i actualitzar-se als nous requeriments. Com a gestors administratius, gremi sensible per la tipologia de dades tractades, per les possibles accions de màrqueting que es poden fer i les cessions de dades que es poden dur a terme, entre altres aspectes, heu  de complir de forma rigorosa amb aquesta legislació, i des del vostre Col·legi us volem facilitar aquesta tasca.
Programació: -  Introducció normativa
-  Context actual de la protección de dades
-  Agència de protecció de dades i sancions
-  Aplicació pràctica del RGPD
-  Novetats de la LOPDGDD
-  Casos pràctics / errors comuns
-  Preguntes/debat
Consultes: Prèviament podeu enviar les vostres consultes a través del correu electrònic formacogac@gestors.cat
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming: Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació La nova normativa de la Protecció de Dades a les empreses

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs.

Ponents

  1. Sra. Gina Andrés Ricartsòcia de PYMELEGAL, Advocada especialista en nove stecnologies, RGPD-LOPDGDD, propietat Intel·lectual i Industrial.
  2. Sr. Jaume Feliu CasasCEO de PYMELEGAL, Enginyer informàtic, especialista en implantació de RGPD-LOPDGDD.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved