Conferència: “Anàlisi pràctic sobre l'impost sobre beneficis. Resolució de l’ICAC de 9 de febrer de 2016”

Informació del curs
Comptable

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 18 de març de 2019
Horari: De 16 h a 18 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è, Barcelona
Durada: 2 hores
Programació: La reforma legal de la informació comptable que va tenir lloc l'any 2007 va donar pas a l'aprovació del Pla General de Comptabilitat (PGC) i del Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses (PGC de PIMES), mitjançant els Reials decrets 1514/2007 i 1515/2007, respectivament. 

Entre les innovacions respecte del PGC de 1990 destaca la regulació sobre el reconeixement i valoració de l'impost sobre beneficis. La Resolució de l'ICAC del 9 de febrer de 2016 compleix la funció d'adaptar tals normes a les exigències establertes en el PGC, incorporant en el Dret comptable intern espanyol bona part de la doctrina de la Norma Internacional de Comptabilitat, número 12, de l'impost sobre guanys.

En aquest treball s'analitza el concepte “efecte impositiu” i els mètodes a l'ús de la seva determinació i valoració. S'analitza la construcció conceptual del PGC sobre la matèria i la metodologia comptable, amb referència al reconeixement i valoració, d'una banda, i de la informació a revelar per una altra.

Sobre aquesta base, s'analitza el text de la Resolució de l'ICAC de 9 de febrer de 2016 estructurada en una anàlisi general, anàlisi d'aspectes específics, fons de comerç i consolidació de comptes, incidència de règims tributaris i, per tancar l'obra, amb el detall de la informació a revelar. S'introdueixen esquemes i exercicis d'aplicació amb l'objectiu de concretar i visualitzar l'aplicació de la Resolució. 

Es consideren les modificacions introduïdes per la promulgació del Reial decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat i altres normes comptables i, en el necessari, les modificacions incorporades en la reforma de la Llei de l'Impost de societats (Llei 27/2014).
Nota informativa: Nota Informativa: Tots els assistents a la conferència podran adquirir el manual “El Impuesto sobre Beneficios” al preu de 18 €.
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Ramon Ferrer PedrolaProfessor de Dret financer i tributari (TEU) de la Universitat de Barcelona (1981-2015).

Amb la col·laboració de ACCID

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved