Política de privacitat

Article

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del capítol 11 de la llei 34/2002, LSSICE, l'informem que la present pàgina web és propietat de COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA (), d'ara endavant també el prestador, domiciliat a la plaça Urquinaona núm. 6, planta 6, 08010, Barcelona, ??i amb CIF Q0861001F, telèfon de contacte 933.170.686, i correu electrònic colcatalunya@gestors.cat.

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, com a responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34 /2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d'índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Als efectes del que preveu la LOPD, COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA l’informa que les dades que voluntàriament ens ha facilitat seran incorporades a un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat al Registre de l'Agència de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients a través del web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA i perquè el nostre equip pugui:

i. respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
ii. realitzar la prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuari;
iii. proporcionar accés a l'Usuari a determinades funcionalitats del lloc web;
iv. o bé, realitzar les activitats pròpies del COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, per la present ressenyades.

El Prestador l'informarà de l'obligatorietat de donar o no quines dades a l'Usuari i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, l'usuari atorga consentiment inequívoc a COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA perquè procedeixi al tractament d’aquestes en pro de les finalitats esmentades anteriorment.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels nostres productes i serveis.

D'acord amb el que estableix la LOPD, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint una carta a COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, amb domicili social a Plaça Urquinaona núm. 6, planta 6, 08010, Barcelona, ??o enviant un correu electrònic a colcatalunya@gestors.cat, indicant a l’Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent (per acreditar la seva identitat), tal com estableix la llei.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

El prestador ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tracte d'aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb nosaltres està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs correu electrònic), i pot anul·lar aquesta autorització, quan ho desitgi, dirigint-se al COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines Web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador. La presència de "links" o enllaços té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codi són titularitat del prestador i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines Web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA es reserva el dret a actualitzar, modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, així com eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a aquests usuaris. En aquests supòsits, s'anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA no realitza pràctiques d'SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha a la Pàgina Web, l'Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra "Newsletter", amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved