Faqs de la Borsa de Treball

Article

Què és i com funciona la Borsa de Treball el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC)?

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) posa a disposició de les gestories administratives una Borsa de Treball exclusiva, a on podran seleccionar candidats en recerca de feina per cobrir vacants laborals als seus despatxos.

El COGAC organitza formacions específiques -gratuïtes per als aspirants-, que tenen com a objectiu principal capacitar les persones per treballar en una gestoria administrativa.

A on es realitzen les formacions?

Les formacions poden ser de caràcter presencial en les instal·lacions del Col·legi,  o bé en format on-line.

Quina durada tenen ?

Les formacions tenen una durada d’entre 5 i 20 hores.

Les classes són impartides per professionals en actiu amb experiència suficient en la seva matèria.

Tenen algun cost?

Els cursos són gratuïts i no hi ha cap cost per pertànyer a la Borsa. Com a contrapartida, el COGAC demana serietat i bones pràctiques per part dels candidats (compromís d’assistència a classe o de visionat complet de les vídeo lliçons, informació veraç del perfil professional...). Incórrer en falsedats és responsabilitat única i exclusiva dels candidats.

El perfil del candidat caduca?

Els perfils dels candidats publicats en l’àrea de recerca dels gestors tenen una temporalitat de 90 dies a comptar des de la darrera modificació o entrada al seu perfil. Abans de la caducitat, el candidat rep un correu electrònic a on se’l fa un recordatori perquè actualitzi el perfil o, en cas contrari, aquest es desactivarà de l'àrea de recerca dels gestors.

Les dades personals es conservaran durant el període que el Candidats estiguin inscrits al servei de borsa de treball i no manifestin la seva voluntat de donar-se de baixa i/o de cancel·lar les dades, i durant un període màxim d’un any. En aquests supòsits, l’accés a les esmentades dades personals serà bloquejat, conservant-se únicament a efectes d’exercir o defensar reclamacions.

Pot participar qualsevol persona en la Borsa de Treball del COGAC?

Sí, pot participar tothom que ho desitgi.

Quina privacitat ofereix la Borsa als candidats?

La Borsa de Treball del COGAC ofereix les garanties de privacitat contemplades en el Reglament General de Protecció de Dades. Els perfils professionals visibles ho fan dins d’una àrea accessible només per als gestors administratius col·legiats en exercici.

El tractament de les dades per part dels gestors serà únicament el destinat a la recerca de personal per a la seva gestoria, quedant sota la seva responsabilitat la gestió de les dades personals dels candidats seleccionats.

En qualsevol cas, es remet al candidat a la secció Política de Privacitat de la Borsa de Treball COGAC https://formacogac.gestors.cat/Article?slug=candidates-privacity 

Quina responsabilitat tenen els candidats?

Els candidats garanteixen que la informació facilitada en el seu perfil professional, així com les dades personals és correcta i no cometen falsedat.

Els candidats són els únics responsables de la no veracitat de les seves dades, sent els únics responsables de les possibles inexactituds o falsedats en els seus perfils i dels perjudicis que puguin causar a tercers o al COGAC per aquesta raó.

Els candidats són els únics responsables de l’incompliment de normes de la Borsa de Treball del COGAC.

Els candidats mantindran al dia el seu perfil per tal que el gestor administratiu pugui disposar de tota la informació actualitzada.

Els candidats donen el seu consentiment a rebre correus electrònics del COGAC amb informació referent a cursos de capacitació i/o novetats en la plataforma.

En qualsevol cas, es remet al candidat a la secció Avís Legal de la Borsa de Treball https://formacogac.gestors.cat/Article?slug=candidates-avis-legal

Accedeix a la Borsa de Treball. Introdueix el teu perfil
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved